Kontakt

Obchodné meno

KASIANA s.r.o.

Adresa sídla:

Letná 1075/12
064 01 Stará Ľubovňa

Adresa prevádzky:

Nám. gen. štefaníka 7
OC Vrchovina
064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 51478111
DIČ: 2120719458
IČ DPH: SK2120719458

Podnikateľ je zapísaný na obvodnom úrade v Starej Ľubovní pod číslom 710-16063

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
č.ú. 4025894512/7500
IBAN: SK1875000000004025894512
SWIFT: CEKOSKBX

Tel. 0948 346 868
E-mail: obchod@kabelky-topanky.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Prevadzková doba (dostupnosť na tel. linke / emaily): Pondelok – Piatok od 9:00 do 17:00 hod

Telefonické objednávky a všeobecné informácie: +421 948 346 868

Zodpovedný vedúci: Ing. Lukáš Kasina

Organ dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1
tel. č.: 051/772 15 97
e-mail: pr@soi.sk